Vastgesteld bestemmingsplan “Holten Centrum – Oranjestraat 13 – 13a"

DeHoltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Holten Centrum – Oranjestraat 13 – 13a".

Meer informatie over deze bekendmaking:

Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door het perceel aan de Oranjestraat 13-13a in Holten. Dit plan maakt planologisch een wijziging van gebruik mogelijk waarbij de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning en op de begane grond blijft beschikbare ruimte voor een commerciële functie. Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/document?documentID=NL.IMRO.1742.BPHC2023002-0401. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op https://digitaleplannen.nl/1742/6CDDE23F-D1F9-4C9F-A796-E8E98E6BF844/. U kunt het bestemmingsplan vanaf 18 januari 2024 tot en met 29 februari 2024 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die op tijd zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Beroep instellen kan vanaf de dag na terinzagelegging 19 januari 2024 gedurende de bovengenoemde termijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst het besluit totdat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over beroep vindt u op www.rijssen-holten.nl/beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHoltengids.nl op 18-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Holten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHoltengids.nl
Redactie deHoltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Holten
  2. 967bc46c3b677d85fa95d4fe586b6350

Gerelateerde berichten