Verleende omgevingsvergunning, ‘Turfweg 2’, Rijssen-Holten

DeHoltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning, ‘Turfweg 2’, Rijssen-Holten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op adres vindt u alle publicaties over omgevingsvergunningen, met een korte omschrijving van de activiteit(en) en het interne nummer. Het besluit ligt vanaf woensdag 22 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage. Vanaf donderdag 23 mei 2013 kunnen belanghebbenden binnen zes weken beroep instellen tegen het besluit. Het beroepschrift kunt u richten aan de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Daarbij stuurt u een kopie van het bestreden besluit mee. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die ook hun zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht. Als belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als er sprake is van wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn of, als binnen die termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, als op dat verzoek is beslist. Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie over beroep leest u in de folder Bezwaar en beroep, die u kunt downloaden op onze website. De folder is ook verkrijgbaar bij het loket Wonen en Ondernemen.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deHoltengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Holten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHoltengids.nl
Redactie deHoltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deholten
  2. stcrt-2013-13385

Gerelateerde berichten