Vastgesteld bestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, Haarstraat 83’, Rijssen-Holten

DeHoltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, Haarstraat 83’, Rijssen-Holten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de kadastrale perceelgrenzen van de Haarstraat 83 in Rijssen. Dit plan maakt planologisch naast het reeds toegestane gebruik, lichte bedrijvigheid tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten mogelijk. Daarnaast mogen de bestaande appartementen (met garages) worden gebruikt ten behoeve van het wonen zonder functionele binding met de functies op de begane grond. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1742.BPRW2012003-0401 en op onze website onder Actueel / Bekendmakingen/Bestemmingsplan. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRW2012003-/NL.IMRO.1742.BPRW2012003-0401/ U kunt het bestemmingsplan vanaf woensdag 3 april 2013 t/m woensdag 15 mei 2013 inzien bij het loket van de afdeling Wonen en Ondernemen of digitaal via onze website onder Actueel / Bekendmakingen. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken, kan vanaf de donderdag na terinzagelegging gedurende de genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, kunnen belanghebbenden ook beroep instellen tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst het besluit totdat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over beroep leest u in de folder Bezwaar en beroep, die u kunt downloaden op onze website. De folder is ook verkrijgbaar bij het loket Wonen en Ondernemen.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deHoltengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Holten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHoltengids.nl
Redactie deHoltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deholten
  2. stcrt-2013-8916

Gerelateerde berichten