Kennisgeving besluit opstellen maatwerkvoorschriften milieu Holterbergweg 11 in Holten

DeHoltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit opstellen maatwerkvoorschriften milieu Holterbergweg 11 in Holten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeente heeft op 18 januari 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 1742-M842-2318110 voor het opstellen van maatwerkvoorschriften geluid op de locatie Holterbergweg 11 in Holten. De vergunning is toegekend. Inzage Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Procedure Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 2 februari 2024 en bedraagt 6 weken. Het beroepschrift richt u aan de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000GB Zwolle. Daarbij stuurt u een kopie van het bestreden besluit mee. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die ook hun zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht. Als belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als er sprake is van wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn of, als binnen die termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, als op dat verzoek is beslist. Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Op www.rijssen-holten.nl/beroep leest u meer over beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij de balie Ruimte. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis bij de balie Ruimte. Maak hiervoor altijd eerst een afspraak of een terugbelafspraak.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHoltengids.nl op 01-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Holten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHoltengids.nl
Redactie deHoltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deholten
  2. 6e9a9579c2824962007969cf9846d74e

Gerelateerde berichten