Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wildweg ongenummerd in Holten

DeHoltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wildweg ongenummerd in Holten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeente heeft op 13 november 2023 een ontwerpbesluit genomen waarbij hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder worden vastgesteld op de locatie Wildweg ongenummerd in Holten (artikel 83 Wet geluidhinder). Tegelijk met dit ontwerpbesluit wordt ook het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Holten, recreatiepark de Prins van Holten' voor dit project ter inzage gelegd en in het Gemeenteblad gepubliceerd.Het vaststellen van hogere waarden is nodig omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai op deze locatie hoger is dan de voorkeurgrenswaarde van de Wet geluidhinder. De procedure is bekend onder zaaknummer 1742-HG-2317414.InzageHet ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.De inzagetermijn is 6 weken en start op 14 december 2023.ProcedureBinnen de inzagetermijn kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft. U kunt uw zienswijze richten aan burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, postbus 244, 7460AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de balie Ruimte.Op www.rijssen-holten.nl/zienswijze leest u meer over zienswijzen. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij de balie Ruimte.U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit als u belanghebbende bent en op tijd uw zienswijze hebt ingebracht tegen het ontwerpbesluit, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit informeren wij u over de vervolgprocedure.Meer informatieVoor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis bij de balie Ruimte. Maak hiervoor altijd eerst een afspraakof een terugbelafspraak.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deHoltengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Holten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHoltengids.nl
Redactie deHoltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deholten
  2. gmb-2023-525566

Gerelateerde berichten