Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Langstraat 6 in Holten

DeHoltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Langstraat 6 in Holten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeente heeft op 6 februari 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 1742-HZ_WABO-2317888 voor het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen op de locatie Langstraat 6 in Holten. De vergunning is toegekend.InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.ProcedureIndien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 16 februari 2024 en bedraagt 6 weken. Het beroepschrift richt u aan de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000GB Zwolle. Daarbij stuurt u een kopie van het bestreden besluit mee.Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die ook hun zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht. Als belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als er sprake is van wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking.De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn of, als binnen die termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, als op dat verzoek is beslist.Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.Op www.rijssen-holten.nl/beroep leest u meer over beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij de balie Ruimte.Meer informatieWilt u meer informatie? Stel uw vraag dan via het online formulier. Wij nemen dan contact met u op.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deHoltengids.nl op 15-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Holten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHoltengids.nl
Redactie deHoltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Holten
  2. gmb-2024-64093

Gerelateerde berichten