Ontwerp omgevingsvergunning, ‘Deventerweg 75A’, Rijssen-Holten

DeHoltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp omgevingsvergunning, ‘Deventerweg 75A’, Rijssen-Holten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op adres vindt u alle publicaties over omgevingsvergunningen, met een korte omschrijving van de activiteit(en) en het interne nummer. Deventerweg 75A, veranderen vleeskalverenhouderij, 130268 (6) * Dit ontwerpbesluit ligt vanaf woensdag 5 juni 2013 ter inzage. Tussen haakjes staat het aantal weken dat het besluit ter inzage ligt (zes weken). Gedurende deze termijn kan een belanghebbende naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten. Tegen een ontwerpvergunning/ontwerpbesluit gemarkeerd met een * kan iedereen een zienswijze indienen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij het loket Wonen en Ondernemen. U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, indien u belanghebbende bent en tijdig uw zienswijze hebt ingebracht tegen het ontwerpbesluit, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deHoltengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Holten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHoltengids.nl
Redactie deHoltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deholten
  2. stcrt-2013-13518

Gerelateerde berichten