Windenergie in Lochem en buurgemeenten

Rijssen - LochemEnergie, Pure Energie en Walow B.V. hebben een plan gemaakt om in Lochem een windpark te ontwikkelen. Dit is windpark Papenslagweg in Exel. De initiatiefnemers hebben de gemeente Lochem gevraagd de vergunningsaanvraag te behandelen, in plaats van de provincie Gelderland. Het college heeft besloten de eventuele aanvraag voor een vergunning in behandeling te nemen. Dit betekent dat de gemeente, als er een aanvraag komt, gaat bekijken of ze wel of niet vergunning zal verlenen voor het windpark. Gemeente behandelt de vergunningsaanvraag Het besluit van het college om de procedure op zich te nemen betekent nadrukkelijk niet dat er daadwerkelijk windturbines komen. Volgens de Energiewet beoordelen provincies of een uitgewerkt plan voor windmolens een vergunning krijgt. Gemeenten staan dichter bij de inwoners. Om die reden biedt de provincie Gelderland gemeenten de mogelijkheid de behandeling op zich te nemen. Zelf afwegen of het verantwoord kan op beoogde plek Nadat er eigen gemeentelijk beleid is vastgesteld, zal de gemeente Lochem een eventuele vergunningsaanvraag in behandeling nemen. De gemeente kan dan zelfstandig afwegen of plaatsen van een windmolen verantwoord kan op de gewenste plek, wat betreft veiligheid, gezondheid en draagvlak in de omgeving. Hiervoor vindt een uitgebreide procedure plaats, waar inwoners bij betrokken worden. Gemeente wacht op landelijke milieunormen Er zijn op dit moment geen wettelijke regels voor bijvoorbeeld de afstand van windturbines tot woningen en het maximale geluid van de windturbines. De verwachting is dat deze landelijke regels op zijn vroegst halverwege 2024 klaar zijn. Een concept van de nieuwe milieunormen ligt tot eind november ter inzage. De gemeente baseert haar eigen gemeentelijk beleid op deze normen. In dit lokale beleid komen alle eisen over bijvoorbeeld afstanden, geluid, slagschaduw en participatie. Ontwikkeling provincie Overijssel en buurgemeenten De provincie Overijssel neemt per 1 januari iedere vergunningsaanvraag voor windturbines in behandeling. Dit geldt voor turbines die binnen de provinciale zoekgebieden vallen. De gemeente Deventer heeft de plannen voor het opzetten van eigen beleid voor winturbines om die reden voorlopig stopgezet. Onze buurgemeente Rijssen-Holten bekijkt nog hoe zij verder gaat met het bepalen van zoekgebieden voor windmolens. Meer informatie vindt u op www.rijssen-holten.nl/zoekgebied-windenergie en www.deventer.nl/windenergie. Op de website van de gemeente Lochem vindt u een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over grote windmolens: Windenergie - Veel gestelde vragen - gemeente Lochem...

Lees het volledige artikel bij Gemeente Lochem.

Laat dit artikel viral gaan in Holten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHoltengids.nl
Redactie deHoltengids.nl

Nieuws door Gemeente Lochem. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. Windenergie in Lochem en buurgemeenten

Gerelateerde berichten